Datu pertsonalak:

Iñaki Alkorta Andonegi
Jaiotze data: 1950-09-02
Jaiolekua: Donostia-San Sebastián
Ezkondua eta bi semealabaren aita.
GUREAK TALDEko Presidentea.

Hizkuntzak:

Euskera: Ama hizkuntza
Frantzesa: Maila Ertaina

Jarduera profesionala:

 • T.P. Gureak S.A. enpresako Kontseilaria eta 2006 urtetik Administrazio Kontseiluko Presidentea
 • GUREAK Taldeko enpresen Administratzailea eta 1975 urtetik Taldeko enpresa guztien sustatzailea eta Zuzendari Orokorra.
 • Fundación Goyeneche de San Sebastián Fundazioko Patronatuko Batzordekidea eta Fundación Zeharo Fundazioko Patronatuko Batzordearen Presidentea.
 • Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkarteko (EHLABE) sortzailea eta bokala.

Hitzaldiak:

Desgaitasunen bat duten pertsonen lan integrazioari buruzko foro ezberdinetako hizlaria:

 • Laneratzearekin erlazionaturiko hainbat masterretan aditu bezala gonbidatua (Unibertsitateak: Euskal Herriko Unibertsitatea, Deusto, Valencia, Salamanca, Alicante)
 • 2010-2012: Autonomia Pertsonala areagotzeko Teknologiari buruzko Masterreko irakaslea (APTES y EHU)
 • 2008 Uztaila: Euskal Herriko Unibertsitatearen Udako Ikastaroa. Donostia-San Sebastián.
 • 2007 Ekaina: “Seminari sobre l’ aplicació del Dret del Traball en els Centres Especials de Traball”. Universitat Autónoma de Barcelona.

Argitalpenak:

 • Historia bat gaitasunak lantzen – Una historia potenciando capacidades”. GUREAKen 30 urteko historia. 2007.

Aitorpen Publikoak:

 • IÑAKI ALKORTA: 2003: “Urteko Enpresaria” (Gipuzkoako Ganbera)
 • GUREAK TALDEA: 2010: “Sabino Arana Saria 2010” (SABINO ARANA FUNDAZIOA). “gizarteari zerbitzu emateko bokazioagatik eta gorputz eta arima lan egiteagatik”
 • GUREAK TALDEA; 2010: “TXEMI CANTERA Ekonomia Sozialeko Nazioarteko Saria” (ASLE, EUSKADIko ELKARTE LABORALEN TALDEA) GUREAKi y LANTEGI BATUAKi. “Desgaitasunak dituzten pertsonen laneratzean egindako ekarpen sozial eta ekonomikoarengatik.”
 • GUREAK TALDEA; 2008: “Bihotza Solidarioa Saria” GUREAKi. “Bihotza duten Enpresei prentsak emandako saria”. Gestión 2-17.
 • GUREAK TALDEA: 1999.- “Lehen GIZARTEKINTZA domina” (Gipuzkoako Foru Aldundia)
 • GUREAK TALDEA: 1999- “Cruz de Plata de la orden Civil de la Solidaridad” (Ministerio. de Trabajo y Asuntos Sociales)
 • GUREAK TALDEA: 1998 – Donostiako Udalaren “Hiritar Merituari Domina”.

Datos personales:

Iñaki Alkorta Andonegi
F. Nac.: 02-09-1950
Lugar de nacimiento: Donostia-San Sebastián
Casado, dos hijos
Presidente del GRUPO GUREAK

Idiomas:

Euskera: Lengua materna
Francés: Nivel Medio

Experiencia profesional:

 • Consejero, y desde 2006, Presidente del Consejo de Administración de T.P. GUREAK, S.A.
 • Administrador de las distintas empresas del Grupo GUREAK, de las que es a su vez ha sido Director General y promotor, desde 1975.
 • Vocal de la Junta de Patronato de la Fundación Goyeneche de San Sebastián y Presidente de la Junta de Patronato de la Fundación Zeharo Fundazioa.
 • Miembro fundador de la Asociación de Trabajo Protegido del País Vasco – Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea (EHLABE) y vocal del mismo.

Congresos:

Conferenciante en diferentes foros relacionados con la integración laboral de las personas con algún tipo de deficiencia:

 • Profesor invitado en calidad de experto en diversos masters relacionados con la problemática del empleo (Universidades: País Vasco; Deusto. Valencia, Salamanca; Alicante.)
 • 2010-2012: Profesor del Master en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal (APTES y UPV)
 • Julio 2008: Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco. Donostia-San Sebastián.
 • Junio 2007: “Seminari sobre l’ aplicació del Dret del Traball en els Centres Especials de Traball”. Universitat Autónoma de Barcelona.

Publicaciones:

 • Historia bat gaitasunak lantzen – Una historia potenciando capacidades”. 30 años de historia de GUREAK. 2007.

Reconocimientos Públicos:

 • IÑAKI ALKORTA: 2003: “Empresario del Año” (Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa)
 • GRUPO GUREAK: 2010: “Premio Sabino Arana 2010” (SABINO ARANA FUNDAZIOA). “por su capacidad de entrega y vocación de servicio a la sociedad, por la trayectoria de 35 años a favor de la plena integración social de las personas con discapacidad a través de la inserción laboral””
 • GRUPO GUREAK; 2010: “Premio Internacional de Economía Social TXEMI CANTERA” (ASLE, AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES LABORALES DE EUSKADI) a GUREAK y LANTEGI BATUAK. “Por la contribución social y económica en la integración laboral de personas con discapacidad y por el ejemplo como empresas comprometidas con la Responsabilidad Social.
 • GRUPO GUREAK: 2008: “Premio Bihotza Solidaria” a GUREAK. “Distinción de la prensa a las Empresas con corazón”. Gestión 2-17.
 • GRUPO GUREAK: 1999: “Primera Medalla GIZARTEKINTZA” (Diputación Foral de Gipuzkoa)
 • GRUPO GUREAK: 1999: “Cruz de Plata de la orden Civil de la Solidaridad” (Ministerio. de Trabajo y Asuntos Sociales)
 • GRUPO GUREAK: 1998 : “Medalla al Mérito Ciudadano” del Ayuntamiento de San Sebastián.